Zahvaljujući svojim referencama, AD Mehanika d.o.o. Zadar ima uhodanu kreditnu liniju sa većim brojem banaka koji djeluju na području RH.

Sve finalne proizvode koje AD Mehanika d.o.o. ima u svom prodajnom programu možete kupiti putem sljedećih kreditnih linija:

  • fiducijarni kredit za sva cestovana vozila
  • nenamjenski kredit s jednim jamcem za svu ostalu robu
    Kamatna stopa na godišnjoj razini je 9,50%, s valutnom klauzulom EUR.Kredit se realizira do najviše 3 dana, od dana zaprimanja kreditne dokumentacije.
  • Kreditnu linija, preko PBZ, sa AMEXOM i to na rok od dvije godine.
  • Za tvrtke nudimo mogućnot kupnje robe putem LEASING programa.
  • Čekovi građana, s rokom otplate do 12 obroka.

Svu dokumentaciju, s punom informacijom, možete dobiti u našem prodajnom salonu u Zadru, Obala kneza Branimira br, 8., ili u našem veleprodajnom uredu, na istoj adresi.

Dokumentaciju dostavljamo i putem Hrvatske Pošte.


Za download našeg cjenika kliknite ovdje.
E-mail:
info@ad-mehanika.com
Adresa:
Obala kneza Branimira 8
23000 Zadar
Telefon:
(023) 305-738
Fax:
(023) 309-006
© AD-mehanika d.o.o. 2003 - 2006, Sva prava pridržana.